How grow Bugs

Extreme runner Jozef Rajchl successfully ran nearly 1000 km across Austria. In addition to this cross-country run shot many photos. among themwas the photo with the VW topic of the Austrian village, where Volkswagen Beetle comes from the bowels of the grassy hill. Some people might think that this can be growing VW Beetles.

Extrémny bežec Jozef Rajchl úspešne prebehol takmer 1000 kilometrov naprieč Rakúskom. Popri tomto behu nafotil množstvo bežeckých fotiek. Medzi nimi bola aj fotka s VW tématikou z Rakúskej dedinky, kde Volkswagen Chrobák vychádza z útrob trávnatého kopca. Nezainteresovaný by si mohol myslieť, že takto v Rakúsku rastú Volkswageny Chrobáky.

Thanks for photos to Jozef Rajchl and Co. http://xtremerun.com/