Návštevník z Banskej Bytrice v Bratislave pred Luxorkou. Tatra 603.