ameriky v komunizme

chevrolet-camaro-mileticova-1983

americké autá jazdili po našich cestách aj za komunizmu, tieto fotky sú toho dôkazom.

chevrolet camaro z28, na mileticke
ford galaxia, 1961, v bratislave