autostadt – museum in wolfsburg

autostadt-wolfsburg

Our friend Pavol, visited the Mecca of all volkswagen fans in Wolsfsburg the Autostadt Museum.

Náš kamarát Palo, zavítal do v Mekky všetkých volkswagenistov v nemeckom Wolsfsburgu. Samozrejme, že si nenechal újsť múzeum Autostadt. Fotky si môžete pozrieť na našej stránke.

Autostadt complex is located in the north German city of Wolfsburg, the bank Mittellandkanal. The exhibition spaces are part of the Volkswagen factory. The first idea to the Autostadt complex situation arose in 1994. But until 2000 the main pavilion was opened. Autostadt is situated on an area 35 hectares. Individual buildings are surrounded by greenery and water. Entrance area called KonzernForum you thrill at the outset of its size. In Autostadtu be drawn cars of all brands, which belongs to Volkswagen. They are Audi, BMW, Lamborghini, Bently, Volkswagen already mentioned, and Skoda cars, too. The pavilion bearing the name Zeithaus a visitor familiar with the whole history. There is a vision as the first car, a vehicle brand Laurin and Klement or Cord L29 Phaetin Sedan from year 1930 and many others. You can be deceived in Volkswagen cars. There are also two Autostadt car or Autotürm Towers. Here are stock cars, and new customers here can choose their new car. Towers cars are 50 meters high and runs the middle platform, which rotates the drive yet. So for people suffering from dizziness to visit Tower Car recommended. From the top of the tower is a beautiful view of the entire area Autostadt.

Autostadt je komplex nachádzajúci sa na severe Nemecka , vo meste Wolfsburg , na brehu Mittellandkanal. Tieto výstavné priestory sú súčasťou továrne Volkswagen. Prvá myšlienka na postavenie areálu Autostadt vznikla v roku 1994. Ale až v roku 2000 bol otvorený hlavný pavilón. Autostadt sa rozkladá na ploche 35 hektárov. Jednotlivé budovy sú obklopené zeleňou a vodou. Vstupné priestor nazývaný KonzernForum Vás už na začiatku uchváti svoju veľkostí. V Autostadtu sa vystavujú autá všetkých značiek, ktoré patrí do koncernu Volkswagen. Sú to Audi, Seat, Lamborghini, Bently, už spomenutý Volkswagen a taky auto Škoda.
V pavilóne nesúci názov Zeithaus sa návštevník zoznámi s celú históriou. Je tu k videniu napríklad prvý automobil, vozidlo značky Laurin a Klement alebo Cord L29 Phaetin Sedan z roka 1930 a veľa ďalších. Máte možnosť sa zviesť v autách koncernu Volkswagen. V areáli Autostadt sú tiež dve Veže áut alebo Autotürm. Tu sú skladová nové autá a zákazníci si tu môžu vybrať svoj nový automobil. Veže áut sú vysoké 50m a uprostred jazdí plošina, ktorá sa za jazdy ešte otáča. Takže pre ľudí trpiaci závratmi sa návšteva Vežou áut neodporúča. Z vrcholu Veže je krásny výhľad na celý areál Autostadt.