license plate: autofunia (de)

autofunia-autokennzeichen

our new license plate autofunia – German font

.en – (.en; english) our new license plate autofunia – German font
.sk – (.sk; slovak) naša nová ŠPZ (EČV) autofunia – nemecký font
.de – (.de; deutsch) unser neues Nummernschild autofunia – deutsche Schrift Font