nové slovenské ečv (špz)

ab-230bs-spz-2023

takto budú vyzerať nové EČV (evidenčné čísla vozidiel) od 1.1.2023! – EČV bude naviazaná na vozidlo, možnosť vlastníka preniesť ečv na iné vozidlo, na tabuľke už nebude skratka okresu, zruší sa dvojkrokový prepis vozidla

cakame na prvú

prvé nové slovenské ečv/špz v obehu

.en – (.en; english) this is what the new EČV (vehicle registration numbers) will look like from January 1, 2023! – The EČV will be linked to the vehicle, the owner can transfer the EČV to another vehicle, the district abbreviation will no longer appear on the table, the two-step transcription of the vehicle will be canceled
.sk – (.sk; slovak) takto budú vyzerať nové EČV (evidenčné čísla vozidiel) od 1.1.2023! – EČV bude naviazaná na vozidlo, možnosť vlastníka preniesť ečv na iné vozidlo, na tabuľke už nebude skratka okresu, zruší sa dvojkrokový prepis vozidla
.de – (.de; deutsch) so sehen die neuen EČV (Kfz-Kennzeichen) ab dem 1. Januar 2023 aus! – Die EČV wird mit dem Fahrzeug verknüpft, der Eigentümer kann die EČV auf ein anderes Fahrzeug übertragen, das Kreiskürzel erscheint nicht mehr in der Tabelle, die zweistufige Umschreibung des Fahrzeugs wird aufgehoben

poslite foto