qod font pre tabulky

qod-spz-autofunia-2

qod font pre tabulky. “Nový font písma nahradí desaťročia používané písmo, ktoré už nespĺňa moderné trendy a požiadavky kladené na čitateľnosť písma predovšetkým za zníženej viditeľnosti a na automatizované spracovanie evidenčných čísel z tabuliek na rôzne účely,” vysvetlil rezort. V ateliéri Typo vzniklo písmo QOD. Písmo je určené pre nové EČV na autá, ktoré sa začnú používať od 1. 1. 2023. Okrem písma v ateliéri redizajnovali aj layout tabuľky.

Písmo QOD

Jeho základný vizuálny štýl vychádza z bezserifových konštruovaných strojových písem. Má jednotnú hrúbku ťahov a znaky zaberajú rovnakú plochu. Dôležitý princíp pri písme pre tabuľky s evidenčnými číslami je, aby boli jednotlivé znaky navzájom dobre odlíšiteľné. Preto majú písmená hranatejšiu konštrukciu a čísla oblú. Pri viacerých znakoch, ktoré by sa pri bežnom písme mohli na tabuľkách ľahko zameniť je zdôraznená ich odlišnosť. Napríklad B, S a 8, alebo O, D a 0. Jedinečnosť a odlíšiteľnosť znakov zvyšuje aj selektívne použitie serifov (C, G, I, J, L, S,T, 1, 7). Písmo QOD má 3 rezy (A B C), každý je prispôsobený svojou kresbou veľkostiam tabuliek, na ktorých je použitý.