skoda furgonet

Prototyp Škoda Furgonet s motorom za zadnou nápravou bol postavený na typové rade 742 v Bratislave.