2011-04-10 beh Devín-Bratislava

Tento rok sme sa prihlásili aj na národný beh Devín Bratislava. Pre tento beh sme získali aj sponzora a to nemecký časopis VWSpeed, ktorý nás podporil vybavením.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *