license plate: autofunia (sk)

autofunia license plate

our new slovak license plate – autofunia

.en – (.en; english) autofunia slovak license plate.
.sk – (.sk; slovak) naše nové slovenské EČV evidenčné číslo vozidla (ŠPZ)- autofunia
.de – (.de; deutsch) autofunia slowakisches autokennzeichen.