Volkswagen Amarok Hutch²

Volkswagen Amarok Hutch²

Volkswagen Amarok Hutch² – The Giant – the VW Amarok Hutch²
What makes the Mercedes “G4x4²”, makes Delta the VW Amarok.
Delta4x4 represents the VW Amarok on Real Beadlock rims. For the more adventurous, the move in the inhospitable places of our world, the best equipment is only good enough. The Beadlock rim of Hutchinson provides an extra measure of agility, grip and safety.

In sand, mud and snow, it is common to reduce the air pressure in the tires on a very low pressure to extract the effect of tires Walk recent Gripp and thus be able to pass the sand dune, the mud or the snowdrift. An undertaking that it fails in the extreme case that the tire loses traction on the rim and therefore can not hold air. From bad to worse, so to speak.
The bead lock technique prevents!
The tire is anchored by an expanding ring on the rim and hold the tire on the rim firmly. The tire does not lose air more and guaranteed the residual mobility of the vehicle even when punctured tire. For the Amarok the resident in the south of Germany SUV specialist installed delta4x4 a wheel in 8,5×17 with tires according to taste of customers from 265 / 65R17 BF Goodrich 285 / 75R17 Toyo Open Country up to the monster truck tires of size 315 / 70R17 Mickey Thompson.

Delta offers these wheels with certificate of conformity for the VW Amarok. The price for the complete package for the pick-ups of Volkswagen with the Hutchinson Beadlock wheels in 17×8.5, BF Goodrich tires in 265 / 65R18, adapters and “pocket style” spacers located at 3400 €. With tires of size 285 / 70R18 as Toyo Open Country and a 40mm lift kit conversion kit costs an extra charge of 1,800 €. With the monster truck tires Mickey Thompson of size 315 / 70R17, a 140mm lift kit and Bilstein shock absorbers, the customer must fully expect about 14,000 €.
More information on the Hutchinson Beadlock of delta4x4 are www.delta4x4.com on the website

Delta Real Beadlock for Amarok: Two-piece alloy wheel kilogram with Beadlock Ring 8,5×17 offset 23,4mm / Two Piece Aluminum Wheel size 8,5×17 with Beadlock ring, tested for 1150

Volkswagen Amarok Hutch² – The Giant – der VW Amarok Hutch²
Was Mercedes mit dem „G4x4²“ macht, macht delta mit dem VW Amarok.
Delta4x4 stellt den VW Amarok auf Real Beadlock Felgen. Für Abenteurer, die sich in den unwirtlichsten Gegenden unserer Welt bewegen ist die beste Ausrüstung nur gut genug. Die Beadlock Felge von Hutchinson liefert ein zusätzliches Maß an Beweglichkeit, Gripp und Sicherheit.

In Sand, Schlamm und Schnee ist es üblich den Luftdruck der Reifen auf einen sehr geringen Druck zu senken um mit der Walkwirkung der Reifen den letzten Gripp herauszuholen und damit die Sanddüne, das Schlammloch oder die Schneewehe passieren zu können. Ein Unterfangen, das im Extremfall daran scheitert, dass der Reifen die Haftung zur Felge verliert und somit keine Luft halten kann. Vom Regen in die Traufe sozusagen.
Die Beadlock-Technik verhindert das!
Der Reifen ist mit einem Spreizring auf der Felge verankert und hält den Reifen auf der Felge fest. Der Reifen verliert keine Luft mehr und garantiert die Restbeweglichkeit des Fahrzeugs auch bei beschädigten Reifen. Für den Amarok verbaut der im Süden von Deutschland ansässige Geländewagen-Spezialist delta4x4 eine Felge in 8,5×17 mit Reifen je nach Gusto des Kunden von 265/65R17 BF Goodrich, 285/75R17 Toyo Open Country bis zu dem Monstertruck Reifen der Größe 315/70R17 von Mickey Thompson.

Delta bietet diese Räder mit Teilegutachten für den VW Amarok an. Der Preis für das Komplettpaket für die Pick-ups von Volkswagen mit den Hutchinson Beadlock Felgen in 17×8.5, Reifen BF Goodrich in 265/65R18, Adapter und “Pocket Style” Verbreiterungen liegt bei 3.400€. Mit Reifen der Größe 285/70R18 als Toyo Open Country und einer 40mm Höherlegung kostet der Umbausatz einen Aufpreis von 1.800€. Mit den Monstertruck Reifen von Mickey Thompson der Größe 315/70R17, einer 140mm Höherlegung und Bilstein Stoßdämpfer muss der Kunde komplett mit ca. 14.000€ rechnen.
Mehr Informationen über die Hutchinson Beadlock von delta4x4 stehen auf der Internetseite www.delta4x4.com

Delta Real Beadlock for Amarok: Zwei-teiliges Leichtmetallrad mit Beadlock Ring 8,5×17 Offset 23,4mm/ Two Piece Aluminium Wheel size 8,5×17 with Beadlock Ring, tested for 1150 kilogram

Volkswagen Amarok Hutch² – Giant – VW Amarok Hutch²
Co dělá Mercedes “G4x4²”, dělá Delta VW Amarok.
Delta4x4 Představuje VW Amarok na reálných Beadlock ráfky. Pro dobrodružnější, pohybovat v nehostinných místech našeho světa, nejlepší vybavení je jen dost dobrý. Beadlock okraj Hutchinsona poskytuje extra opatření agility, přilnavosti a bezpečnost.

V písku, blátě a sněhu, to je obyčejné snížit tlak vzduchu v pneumatikách na velmi nízkém tlaku extrahovat vliv pneumatik Walk nedávný Gripp a tak moci projít písečné duně, bahno nebo Snow Drift. Podnik to udělal selhává v extrémním případě udělal pneumatik-méně trakci na okraj, a proto nemůže držet vzduch. Od desíti k pěti, abych tak řekl.
Zámek korálek Zabraňuje techniku!
Pneumatika je zakotvena na rozšíření kroužku na ráfku ak uchycení pneumatiky na ráfku pevně. Pneumatika neztrácí vzduch víc a zaručena zbytkové mobilitu vozidla, i když proražení pneumatiky. Pro Amarok rezidentem v jižní části Německa SUV specialisty instalovaného delta4x4 kola v 8,5×17 s pneumatikami podle chuti zákazníků z 265 / 65R17 BF Goodrich 285 / 75R17 Toyo Otevřít Země až do Monster Truck pneumatik o rozměru 315 / 70R17 Mickey Thompson.

Delta nabízí práce se kolečka s prohlášením o shodě pro VW Amarok. Cena za kompletní balíček pro pick-upů Volkswagen s koly Hutchinson Beadlock v 17×8.5, pneumatiky BF Goodrich v 265 / 65R18, adaptérů a “kapesní styl” distančních se nachází na € 3,400. S pneumatikami o rozměru 285 / 70R18, jako Toyo Otevřít Země a náklady na konverzní kit soupravou pro 40mm zvednout příplatek ve výši € 1.800. S nákladní pneumatiky monster Mickey Thompson velikosti 315 / 70R17, jen 140 mm výtah kit a Bilstein tlumiče, zákazník musí plně očekávat, že o 14,000 €.
Více informací o Hutchinson Beadlock z delta4x4 jsou www.delta4x4.com na webových stránkách

Delta nemovitý Beadlock pro Amarok: Dvoudílný kola z lehkých slitin kilogram s Beadlock Ring 8,5×17 offset 23,4 / Dvoudílné hliník Rozměry kola 8,5×17 s Beadlock kroužkem, testováno pro 1150

Volkswagen Amarok Hutch² – Giant – VW Amarok Hutch²
Co dělá Mercedes “G4x4²”, dělá Delta VW Amarok.
Delta4x4 Představuje VW Amarok na reálných Beadlock ráfky. Pro dobrodružnější, pohybovat v nehostinných místech našeho světa, nejlepší vybavení je jen dost dobrý. Beadlock okraj Hutchinsona poskytuje extra opatření agility, přilnavosti a bezpečnost.

V písku, blátě a sněhu, to je obyčejné snížit tlak vzduchu v pneumatikách na velmi nízkém tlaku extrahovat vliv pneumatik Walk nedávný Gripp a tak moci projít písečné duně, bahno nebo Snow Drift. Podnik to udělal selhává v extrémním případě udělal pneumatik-méně trakci na okraj, a proto nemůže držet vzduch. Od desíti k pěti, abych tak řekl.
Zámek korálek Zabraňuje techniku!
Pneumatika je zakotvena na rozšíření kroužku na ráfku ak uchycení pneumatiky na ráfku pevně. Pneumatika neztrácí vzduch víc a zaručena zbytkové mobilitu vozidla, i když proražení pneumatiky. Pro Amarok rezidentem v jižní části Německa SUV specialisty instalovaného delta4x4 kola v 8,5×17 s pneumatikami podle chuti zákazníků z 265 / 65R17 BF Goodrich 285 / 75R17 Toyo Otevřít Země až do Monster Truck pneumatik o rozměru 315 / 70R17 Mickey Thompson.

Delta nabízí práce se kolečka s prohlášením o shodě pro VW Amarok. Cena za kompletní balíček pro pick-upů Volkswagen s koly Hutchinson Beadlock v 17×8.5, pneumatiky BF Goodrich v 265 / 65R18, adaptérů a “kapesní styl” distančních se nachází na € 3,400. S pneumatikami o rozměru 285 / 70R18, jako Toyo Otevřít Země a náklady na konverzní kit soupravou pro 40mm zvednout příplatek ve výši € 1.800. S nákladní pneumatiky monster Mickey Thompson velikosti 315 / 70R17, jen 140 mm výtah kit a Bilstein tlumiče, zákazník musí plně očekávat, že o 14,000 €.
Více informací o Hutchinson Beadlock z delta4x4 jsou www.delta4x4.com na webových stránkách

Delta nemovitý Beadlock pro Amarok: Dvoudílný kola z lehkých slitin kilogram s Beadlock Ring 8,5×17 offset 23,4 / Dvoudílné hliník Rozměry kola 8,5×17 s Beadlock kroužkem, testováno pro 1150