Volkswagen Beetle Dune (2014)

The Beetle Dune concept starts with the latest Beetle, but then adds a raised ride height, flared fenders and modified bumpers to make it ready for the unpaved road. Think of the Beetle Dune concept as a modern day Baja Bug. Will Volkswagen ever make it? Volkswagen says it’s a design study, but this is the second time that we’ve seen a Beetle Dune concept (think back to 2000), so maybe this time it will actually happen.

Koncept Beetle Dune je odvodený od posledného Volkswagenu Beetle, k tomu dostal zvýšenú svetlú výšku, rozšírené blatníky a upravené nárazníky, aby bol pripravený jazdiť na nespevnenej ceste. Vidíme koncept Beetle Dune ako moderný nástupca Baja Bug. Bude ho Volkswagen niekedy vyrábať? Volkswagen hovorí, že je to dizajnová štúdia, ale je to druhýkrát, čo sme videli koncept Beetle Dune (koncept z roku 2000), tak snáď tentoraz sa stane skutočnosťou.

Koncept Beetle Dune je odvozen od posledného Volkswagenu NewBeetle, k tomu dostal zvýšenou světlou výšku, rozšířené blatníky a upravené nárazníky, aby byl připraven jezdit na nezpevněné cestě. Vidíme koncept Beetle Dune jako moderní nástupce Baja Bug. Bude ho Volkswagen někdy vyrábět? Volkswagen říká, že je to designová studia, ale je to podruhé, co jsme viděli koncept Beetle Dune (koncept z roku 2000), tak snad tentokrát se stane skutečností.

O conceito Beetle Dune começa com o último Fusca, mas, em seguida, adiciona uma altura de passeio levantada, pára-lamas alargados e pára-choques modificados para torná-lo pronto para a estrada de terra. Pense no conceito Beetle Dune como um moderno Bug dia Baja. Será que a Volkswagen já fez isso? Volkswagen diz que é um estudo de design, mas esta é a segunda vez que vimos um conceito Beetle Dune (acho que volta a 2000), talvez por isso, desta vez ele vai realmente acontecer.